Bokföring med eReda

Scanna och skicka in kvitton

1. Skicka in kvitton

Fota dina kvitton med din smartphone eller scanna dem och maila in så hanterar vi utlägg och kontering löpande. Samma följsamhet har vi kring fakturahantering. Scanna in själva, eller låt oss avlasta er genom hela processen.

Mobilt

Hög säkerhet

Spara tid

Förenkling

Godkänn betalningar smidigt

2. Godkänn snabbt och smidigt

Attestera fakturor och godkänn utbetalningar snabbt och enkelt via dator eller direkt i mobilen. Efter attestering skapar vi en betalfil som ni godkänner hos er internetbank. Med våra lösningar blir ni mobila och digitala på riktigt!

Via dator och mobil

Vi gör betalfilen

Kontrollera utbetalningar

Även löner

Fakturera

3. Fakturera

Nöjet att fakturera kommer vi givetvis inte att ta ifrån er. Men omaket att manuellt flytta över fakturor och belopp från faktureringsprogrammet till bokföringen slipper ni genom att fakturera direkt från bokföringsprogrammet vi utbildar er i.

Förenkling

Ett system, inte två

Påminnelsekoll

Vi lär er

Tydliga bokföringsrapporter

4. Månadsrapport

En av våra mest uppskattade tjänster är rapporten som kommer varje månad när bokföringen är gjord. I den får ni en snabb och tydlig överblick av era fokusområden, med nyckeltal som vi plockat fram för just er verksamhet. Bra som underlag till både ledningsgrupp och styrelse.

Till ekonomichefen

Till företagsledaren

Till ledningsgruppen

Till styrelsen

Tydliga rapporter varje månad

Tydliga bokföringsrapporter varje månad

Här ser du några olika exempel på hur en rapport kan utformas för att vara så relevant som möjligt för just era behov. Vill ni växa? Öka lönsamheten? Stabilisera? Vi vet vilka nyckeltal ni måste ha koll på.

personer som jobbar med en mobil

Lätt att göra rätt

Med mer än fem års erfarenhet av digitaliserade bokföringsprocesser vågar vi påstå att vi lärt oss ett och annat om hur man bygger rutiner och system som fungerar. Omvänt vet vi också vad som inte fungerar, och kan hjälpa er att se skillnaden. Vårt mål som byråpartner till våra kunder är alltid att förenkla. Det ska vara lätt att göra rätt. Att det samtidigt ofta blir både billigare, effektivare och ger bättre ekonomistyrning, är självklart en fördel.

srf konsulterna logotype transparent

Vi är auktoriserade

av Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön. Det betyder att vi följer Svensk Redovisningsstandard (Reko) samt regelbundet kvalitetssäkrar vårt arbete. En trygghet för dig!

Vill du få enklare och papperslös bokföring?

Så säger våra kunder

Joel Telde VD Borlänge koncernen

eReda hjäler oss med att hantera all ekonomihantering digitalt. Ett klick och fakturorna är på väg till betalning.
Deras månatliga rapporter ger bra koll på resultat och balansrapport.

Joel Telde

VD, Bolänge i Borlänge